Vakuumsugning och materialblåsning

Effektiv teknik för torra material

Med hjälp av högeffektiv sug- och blåsteknik hanterar vi torrt material i miljöer och situationer där andra lösningar är omöjliga eller för dyra, såsom tak, innergårdar och källare. Arbetet sker snabbt och utan spill. Exempel på material är: sten, sand, cement, kalk, spån, lera, spannmål, taksingel, betongrester, tegelsten och isolering.

Vi kan även utföra vakuumsugning där en grävmaskin inte kommer åt för att frilägga el- och avloppsledningar. Torrsugen kan tömmas på plats i ett lastväxlarflak eller direkt i en Big Bag säck vilket gör att vi slipper resor mellan avfallsmottagare och arbetsplats vid större arbeten. Torrsugen används även till att blåsa material som singel och lecakulor i krypgrunder, innergårdar och utrymmen där traditionella maskiner inte kommer åt.

Kontakta oss

VÅRA TJÄNSTER

Högtrycksspolning och avloppsrensning

Ordentligt rent i rören

Utför både planerade underhåll och akuta åtgärder i fastigheters avloppssystem

Läs mer

Stamspolning

Underhåll som lönar sig

Hjälper till att förhindra risken för akuta stopp samtidigt som det kan förlänga stammarnas livslängd

Läs mer

Fräsning och rotskärning

För rena ledningar med full funktion

Vi utför rotskärning med hjälp av vattendrivna verktyg i ledningar

Läs mer

Slamsugning

Underhållstömning och akuta uppdrag

Våra slamsugar har ett brett användningsområde när det gäller att hantera flytande material

Läs mer

TV-/rörinspektion

Håll koll på avloppsystemet

Identifierar och lokaliserar stopp och skador i avloppssystem

Läs mer

Tak- och fasadtvätt

Rent underhåll för alla fastigheter

Ett snabbt sätt och ge din fastighet en upplyftning

Läs mer

Klottersanering

Vi sanerar och förebygger klotter

Sanering med hjälp av högtrycksspolning

Läs mer

Oljeavskiljare

Från kontroll till totalrengöring

Vi är auktoriserade att utföra kontroll, underhåll och 5-års besiktning

Läs mer

Cisternrengöring

Säker rengöring oavsett storlek och produkt

Möjlighet att utföra rengöring av cistern utan inträde

Läs mer

Högtrycksteknik

Teknik och utrustning för alla uppdrag

Våra högtryckspumpar har ett arbetstryck från 200 bar upp till 1000 bar samt hetvatten

Läs mer

Vakuumsugning och materialblåsning

Effektiv teknik för torra material

Lösningar för miljöer och situationer där andra är omöjliga eller dyra

Läs mer

Transport av farligt avfall

Vi hjälper dig transportera farligt avfall

t.ex. oljeavskiljare, spillolja, emulsioner och olika lösningsmedel

Läs mer