Stamspolning Stockholm

Ordentligt rent i rören

Vi på NHS i Stockholm hjälper dig med avloppsrengöring och stamspolning i flerfamiljshus, villor, radhus och bostadsrättsföreningar. Vi utför planerade åtgärder för underhåll i din fastighet och kan också snabbt vara på plats vid akuta skador genom vår jour.

En stamspolning, eller underhållsspolning, hjälper till att förhindra risken för akuta stopp och förlänger samtidigt stammarnas livslängd. Om du bor i villa/radhus underhållsspolar vi köksavlopp, avlopp i bad/dusch, extratoaletter och avlopp i tvättstuga. Finns det fler spolpunkter så inkluderas de med.

Stamspolning utförs från avlopp till uppsamlingsledning och är många gånger lösningen på problem med återkommande stopp i avloppet, dålig avrinning, bubblande, kluckande etc. som ofta orsakas av fett eller annat som fastnat i ledningarna och begränsar funktionen. Vi utför även inspektion vid misstänkta fel eller i rent förebyggande syfte för att se ledningarnas status.

Att rengöra och spola avloppen ger dig också en status på fastighetens ledningar så att eventuella nödvändiga åtgärder kan utföras i god tid. Du undviker då risken med trasiga eller igensatta rör som i sin tur kan leda till översvämningar och fuktskador.

Vi utför även planerade underhåll och akuta åtgärder i fastigheters avloppssystem (ledningar, vattenlås, stick och stammar). Rengöringen sker huvudsakligen med högtryck och hetvatten, vilket är den mest effektiva metoden.

Vi spolar även vägtrummor, tak, stuprör, dräneringsledningar m.m. Oavsett om det är en liten eller stor ledning så har vi rätt utrustning för ändamålet.

Kontakta oss på NHS i Stockholm om du vill veta mer eller önskar få en offert, välkommen!

Kontakta oss

VÅRA TJÄNSTER

Högtrycksspolning och avloppsrensning

Ordentligt rent i rören

Utför både planerade underhåll och akuta åtgärder i fastigheters avloppssystem

Läs mer

Stamspolning

Underhåll som lönar sig

Hjälper till att förhindra risken för akuta stopp samtidigt som det kan förlänga stammarnas livslängd

Läs mer

Fräsning och rotskärning

För rena ledningar med full funktion

Vi utför rotskärning med hjälp av vattendrivna verktyg i ledningar

Läs mer

Slamsugning

Underhållstömning och akuta uppdrag

Våra slamsugar har ett brett användningsområde när det gäller att hantera flytande material

Läs mer

TV-/rörinspektion

Håll koll på avloppsystemet

Identifierar och lokaliserar stopp och skador i avloppssystem

Läs mer

Tak- och fasadtvätt

Rent underhåll för alla fastigheter

Ett snabbt sätt och ge din fastighet en upplyftning

Läs mer

Klottersanering

Vi sanerar och förebygger klotter

Sanering med hjälp av högtrycksspolning

Läs mer

Oljeavskiljare

Från kontroll till totalrengöring

Vi är auktoriserade att utföra kontroll, underhåll och 5-års besiktning

Läs mer

Cisternrengöring

Säker rengöring oavsett storlek och produkt

Möjlighet att utföra rengöring av cistern utan inträde

Läs mer

Högtrycksteknik

Teknik och utrustning för alla uppdrag

Våra högtryckspumpar har ett arbetstryck från 200 bar upp till 1000 bar samt hetvatten

Läs mer

Vakuumsugning och materialblåsning

Effektiv teknik för torra material

Lösningar för miljöer och situationer där andra är omöjliga eller dyra

Läs mer

Transport av farligt avfall

Vi hjälper dig transportera farligt avfall

t.ex. oljeavskiljare, spillolja, emulsioner och olika lösningsmedel

Läs mer