Stamspolning Stockholm

Stamspolning Stockholm

Vi på NHS i Stockholm hjälper dig med avloppsrengöring och stamspolning i flerfamiljshus, villor, radhus och bostadsrättsföreningar. Vi utför planerade åtgärder för underhåll i din fastighet och kan också snabbt vara på plats vid akuta skador genom vår jour.

En stamspolning, eller underhållsspolning, hjälper till att förhindra risken för akuta stopp och förlänger samtidigt stammarnas livslängd. Om du bor i villa/radhus underhållsspolar vi köksavlopp, avlopp i bad/dusch, extratoaletter och avlopp i tvättstuga. Finns det fler spolpunkter så inkluderas de med.

Stamspolning utförs från avlopp till uppsamlingsledning och är många gånger lösningen på problem med återkommande stopp i avloppet, dålig avrinning, bubblande, kluckande etc. som ofta orsakas av fett eller annat som fastnat i ledningarna och begränsar funktionen. Vi utför även inspektion vid misstänkta fel eller i rent förebyggande syfte för att se ledningarnas status.

Att rengöra och spola avloppen ger dig också en status på fastighetens ledningar så att eventuella nödvändiga åtgärder kan utföras i god tid. Du undviker då risken med trasiga eller igensatta rör som i sin tur kan leda till översvämningar och fuktskador.

Vi utför även planerade underhåll och akuta åtgärder i fastigheters avloppssystem (ledningar, vattenlås, stick och stammar). Rengöringen sker huvudsakligen med högtryck och hetvatten, vilket är den mest effektiva metoden.

Vi spolar även vägtrummor, tak, stuprör, dräneringsledningar m.m. Oavsett om det är en liten eller stor ledning så har vi rätt utrustning för ändamålet.

Kontakta oss på NHS i Stockholm om du vill veta mer eller önskar få en offert, välkommen!

Växel/Jour: 08-13 11 11
E-post: rolle.svensson@nhspolning.se