Sug- och spoltjänster för underhåll och sanering

Vi på NHS erbjuder rikstäckande verksamhet och ett brett utbud av sug- och spoltjänster för underhåll och sanering för fastighet och industri. Vi har moderna fordon och utrustning för alla uppdrag inom högtrycksspolning, sanering, vakuumsugning och rörinspektion. Vi anlitas både vid planerade och förebyggande åtgärder och vid akuta insatser. Våra kunder är allt från stora industrier och företag till bostadsrättföreningar och privatpersoner.

Erfarenhet, kunskap och ansvar

Med lång erfarenhet och stort kunnande inom sanering,  högtryck och avlopp är vårt mål alltid att leverera en effektiv service som överträffar våra kunders förväntningar. Vi strävar efter ett hållbart förhållningssätt i hela vår verksamhet genom att:

  • Arbeta för kontinuerligt reducerad miljöpåverkan genom medvetna metod- och produktval och ett kvalitativt utförande
  • Säkerställa våra medarbetares kompetens, utrustning samt en jämställd och trygg arbetsmiljö
  • Vara en inkluderande arbetsgivare och skapa långsiktiga och lönsamma affärsrelationer

Vi uppfyller branschorganisationernas krav

Ordning och reda är våra ledord och en förutsättning i vår bransch.  Att vi uppfyller de krav som branschorganisationer och certifieringar ställer ser vi som en garanti för att våra kunder vet att vi utför våra sanerings- och underhållsarbeten på ett korrekt och säkert sätt.

Idag är tre bolag inom NHS miljö- och kvalitetscertifierade genom ISO 14001 och 9001 och vi arbetar nu för att alla bolag inom kort kommer att inneha certifieringarna.

Vår historia

Nordisk högtrycksspolning, NHS, är en koncern som bildats genom ett samgående av NHS Norrköpings Högtrycksspolning, NHS Industri & Miljösanering i Katrineholm, NHS Industri & Miljöservice i Norrköping och i Motala, JHS i Jönköping, Nordisk Högtrycksspolning i Stockholm samt Miljösanering i Norr. Därefter har fler bolag tillkommit och vi verkar nu gemensamt under namnet NHS och samägs av Oleter Group tillsammans med de lokala entreprenörerna.

NHS är en del av Oleterkoncernen där även Ocab, MCM Relining och Planea ingår. Ocab erbjuder rikstäckande avfuktning, sanering och skadeutredningar, MCM Relining utför totalrenovering av avloppssystem genom relining och Planea erbjuder kvalificerat konsultstöd för utveckling av fastigheter. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder en verklig helhetslösning inom skade-, industri- och fastighetsservice.