Oljeavskiljare

Från kontroll och besiktning till totalrengöring

För att säkerställa driften och undvika driftsstörningar i en oljeavskiljare är det viktigt att underhålla och tömma den regelbundet.

Vi är auktoriserade att utföra kontroll, underhåll och 5-års besiktning av bensin/olje- och sedimentavskiljare enligt svensk standard, SS EN 858. Det innebär att ni kan överlämna allt från en enkel kontroll och nivå-mätning till total tömning och rengöring av er avskiljare till oss.

NHS utför uppdrag åt alla verksamheter och  anläggningar som skall vara utrustade med oljeavskiljare  som till exempel verkstäder, industrierbiltvättar, garage och bensinstationer. 

Kontakta oss

Egenkontroll – Enligt standarden ska egenkontroll genomföras minst två gånger år, vissa tillståndspliktiga verksamheter har krav på sig att utföra månatliga kontroller enligt Miljöbalken (26 kap. 19 § MB). Av olika anledningar förekommer ofta brister i dessa rutiner. Vi  kan ta över ansvaret för detta genom vår tjänst Egenkontroll. Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning för er.

Läs mer i produktbladet:
NHS Oljeavskiljare Egenkontroll (pdf)

Tömning – För minimerad risk för plötsliga produktionsstopp, schemalägg tömning och underhåll av er oljeavskiljare

Läs mer i produktbladet:
NHS Oljeavskiljare Tömning (pdf)

5-årsbesiktning – Enligt gällande standard bör en oljeavskiljare besiktas vart femte år. Vid en 5-årsbesiktning kontrolleras anläggningen så att den uppfyller de ställda krav som finns (SS-EN 858-2). Kontakta ert lokala kommunkontor för vad som gäller för just er verksamhet.

Läs mer i produktbladet:
NHS Oljeavskiljare 5-årsbesiktning(pdf)

VÅRA TJÄNSTER

Högtrycksspolning och avloppsrensning

Ordentligt rent i rören

Utför både planerade underhåll och akuta åtgärder i fastigheters avloppssystem

Läs mer

Stamspolning

Underhåll som lönar sig

Hjälper till att förhindra risken för akuta stopp samtidigt som det kan förlänga stammarnas livslängd

Läs mer

Fräsning och rotskärning

För rena ledningar med full funktion

Vi utför rotskärning med hjälp av vattendrivna verktyg i ledningar

Läs mer

Slamsugning

Underhållstömning och akuta uppdrag

Våra slamsugar har ett brett användningsområde när det gäller att hantera flytande material

Läs mer

TV-/rörinspektion

Håll koll på avloppsystemet

Identifierar och lokaliserar stopp och skador i avloppssystem

Läs mer

Tak- och fasadtvätt

Rent underhåll för alla fastigheter

Ett snabbt sätt och ge din fastighet en upplyftning

Läs mer

Klottersanering

Vi sanerar och förebygger klotter

Sanering med hjälp av högtrycksspolning

Läs mer

Oljeavskiljare

Från kontroll till totalrengöring

Vi är auktoriserade att utföra kontroll, underhåll och 5-års besiktning

Läs mer

Cisternrengöring

Säker rengöring oavsett storlek och produkt

Möjlighet att utföra rengöring av cistern utan inträde

Läs mer

Högtrycksteknik

Teknik och utrustning för alla uppdrag

Våra högtryckspumpar har ett arbetstryck från 200 bar upp till 1000 bar samt hetvatten

Läs mer

Vakuumsugning och materialblåsning

Effektiv teknik för torra material

Lösningar för miljöer och situationer där andra är omöjliga eller dyra

Läs mer

Transport av farligt avfall

Vi hjälper dig transportera farligt avfall

t.ex. oljeavskiljare, spillolja, emulsioner och olika lösningsmedel

Läs mer