NHS JOUR

NHS JOUR

75% av årets timmar är jourtid då det ligger utanför ordinarie arbetstider. Om ditt företag har ett jouravtal med NHS står vi alltid till ditt förfogande. NHS jour / fastighetsjour åtgärdar fel och skador – stort som smått, åt exempelvis industrier, fastighetsförvaltare och butiksinnehavare.

Oavsett skadeorsak; brand, vatten, olja, klotter etc. står vår jourgrupp i beredskap med stora egna resurser och ett brett kontaktnät inom glas, el, VVS och bygg.

Du når oss dygnet runt, 365 dagar om året. Med kort varsel är vi på plats och kan styra insatserna till de mest lönsamma åtgärderna för dig. Kontakta oss så berättar vi mer.