Industriservice

Vid olycka eller oplanerat produktionsstopp kan vi snabbt vara på plats för att minimera de kostsamma skador som kan uppstå vid t.ex. haveri, översvämningar, brand eller utsläpp av miljöfarliga produkter till mark och vatten.

Industrisanering omfattar allt från städning av produktionslokaler och service av värmeväxlare till tömning av golvkanaler och pumpstationer i förebyggande syfte.

 

Våra tjänster

Cisternrengöring

Vi rengör cisterner av alla storlekar oavsett dess produkt, allt från petroleumprodukter på depåer och drivmedelsanläggningar till rena syror eller tjockflytande fibrer och massor på t.ex. pappersbruk.

Våra fordon samt dess utrustning är både ATEX-klassificerade samt syrafasta. Vi har även högtrycksutrustning som ger oss möjlighet att utföra rengöring av cistern utan inträde.

Oljeavskiljare

Vi är auktoriserade att utföra kontroll, underhåll och 5-års besiktning av bensin/olje- och sedimentavskiljare enligt svensk standard, SS EN 858. Det innebär att ni kan överlämna allt från en enkel kontroll och nivå-mätning till total tömning och rengöring av er avskiljare till oss.

Högtrycksteknik

Våra högtryckspumpar har ett arbetstryck från 200 bar upp till 1000 bar samt hetvatten. Aggregaten är släpvagnsburna och därav mycket smidiga.

Vanliga användningsområden är rengöring av värmeväxlare, cisterner, ytrengöring, tining av frusna ledningar och spolning av rör och processledningar där beläggningen är så pass hård att en kombibil inte räcker till.

Till aggregaten har vi olika hjälpmedel som spolrobotar och slangmatare för att kunna minimera det riskfyllda handhållna arbetet. Olika munstycken gör att vi kan spola allt från små tuber i en värmeväxlare till stora rörledningar.

Vakuumsugning & Materialblåsning

Med hjälp av högeffektiv sug- och blåsteknik hanterar vi torrt material i miljöer och situationer där andra lösningar är omöjliga eller för dyra, såsom tak, innergårdar och källare. Arbetet sker snabbt och utan spill. Exempel på material är: sten, sand, cement, kalk, spån, lera, spannmål, taksingel, betongrester, tegelsten och isolering.

Vi kan även utföra vakuumsugning där en grävmaskin inte kommer åt för att frilägga el- och avloppsledningar. Torrsugen kan tömmas på plats i ett lastväxlarflak eller direkt i en Big Bag säck vilket gör att vi slipper resor mellan avfallsmottagare och arbetsplats vid större arbeten. Torrsugen används även till att blåsa material som singel och lecakulor i krypgrunder, innergårdar och utrymmen där traditionella maskiner inte kommer åt.

Transport av farligt avfall

Till farligt avfall räknas t.ex. oljeavskiljare, spillolja, emulsioner och olika lösningsmedel. Är du osäker på vilken typ av avfall som ska transporteras så hjälper vi till med klassificering och för uppdraget alla nödvändiga transporthandlingar. Vi samarbetar med flera avfallsmottagare för att kunna erbjuda en så ekonomisk lösning som möjligt.