Fastighetsservice

NHS erbjuder en rad tjänster inom avloppsrengöring och högtrycksspolning. Vi har kunnig och kvalificerad personal med mångårig erfarenhet i branschen samt fordon och utrustning för alla uppdrag. Ett avloppsproblem som inte åtgärdas i tid och på ett korrekt sätt kan leda till stora kostnader för dig som fastighetsägare. Anlita NHS och låt oss ta oss an och bokstavligen lösa dina avloppsproblem.

 

Våra tjänster

Högtrycksspolning & avloppsrensning

Vi utför både planerade underhåll och akuta åtgärder i fastigheters avloppsystem (ledningar, vattenlås, stick och stammar). Rengöringen sker huvudsakligen med hetvatten, vilket är den mest effektiva metoden.

Vi spolar även vägtrummor, tak, köksavlopp, stuprör, dräneringsledningar m.m. Oavsett om det är en liten eller stor ledning så har vi rätt utrustning för ändamålet.

Stamspolning

En stamspolning hjälper till att förhindra risken för akuta stopp samt förlänga stammarnas livslängd. Vid en stamspolning arbetar vi igenom samtliga av fastighetens ledningar, med start i uppsamlingsledningen. Sedan arbetar vi oss uppåt i lägenheterna för att avsluta med avluftningarna på vinden.

Stamspolningen ger dig även en status på din fastighets ledningar så att åtgärder kan utföras i god tid. Du undviker då risken med trasiga eller igensatta rör som i sin tur kan leda till dyra fuktskador.

Fräsning och rotskärning

Vi utför rotskärning med hjälp av vattendrivna verktyg i ledningar där rötter har trängt in och skapat problem. Är materialet hårdare kan vi utföra mekanisk fräsning av rör för att få bort flytspackel, betong, bruk, härdat fett eller dylikt som fastnat.

Slamsugning

Våra slamsugar har ett brett användningsområde när det gäller att hantera flytande material. Bl.a. kan vi tömma avloppstankar, fettavskiljare, pumpgropar, dagvattenbrunnar, slamavskiljare och sandfång.

TV/Rörinspektion

För att hitta eventuella stopp och skador i avloppssystem använder vi oss av en speciell färgkamera. Vi kan undersöka rör från 25 mm ända upp till 800 mm. Felet kan då identifieras, lokaliseras och sedan åtgärdas.

Inspektionen dokumenteras och ett protokoll samt ett USB-minne med filmsekvensen upprättas och överlämnas till kund efter utfört arbete. NHS är medlem i STVF och auktoriserad TV-inspektör.

Vår kamera är ATEX-klassad vilket innebär att den får användas för att filma ledningar på bränsledepåer och andra områden där elektronik i vanliga fall kan orsaka explosioner.

Klottersanering

Klottersanering utförs främst med hjälp av högtrycksspolning, men olika metoder krävs beroende på underlag samt färg. Ibland kan ytan behöva behandlas med kem eller blästras. De kemikalier vi använder för borttagning av klotter är miljögodkända och ofarliga för naturen.

I förebyggande syfte så kan vi klotterskydda väggar och fasader. Klotterskyddet ligger som ett skyddande lager och förhindrar att färg och smuts tränger in. Om det sedan klottras på den skyddade ytan så kan klottret lätt avlägsnas med vanligt vatten.