Certifiering

Ordning och reda är ett av våra ledord och en förutsättning i vår bransch. Att vi uppfyller de krav som branschorganisationer och certifieringar ställer ser vi som en garanti för att våra kunder vet att vi utför våra sanerings- och underhållsarbeten på ett korrekt och säkert sätt.

NHS – En trygg partner

  • Vi arbetar enligt ISO 14001 och ISO 9001 standards och tre NHS bolag är idag ISO-certifierade för Miljö & Kvalitet
  • Medlemmar i STOR – Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening
  • Medlemmar i SPT – Nordisk branschorganisation för företag inom byggnation, installation, service och underhåll av drivmedelsanläggningar
  • Utbildade för Bygg och arbetsmiljösamordning, BAS-P / BAS-U.