Certifiering

Ordning och reda är ett av våra ledord och en förutsättning i vår bransch. Att vi uppfyller de krav som branschorganisationer och certifieringar ställer ser vi som en garanti för att våra kunder vet att vi utför våra sanerings- och underhållsarbeten på ett korrekt och säkert sätt.

NHS – En trygg partner

  • ISO-certifierade för Miljö & Kvalitet – ISO 14001 och ISO 9001.
  • Medlemmar i STOR – Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening.
  • Medlemmar i SPT – Nordisk branschorganisation för företag inom byggnation, installation, service och underhåll av drivmedelsanläggningar.
  • Utbildade för Bygg och arbetsmiljösamordning, BAS-P / BAS-U.
Certifieringar, policy och intyg

Här kan du ta del av följande dokument:

Arbetsmiljöpolicy
Verksamhetspolicy
Tillstånd: Tillstånd FA
Certifiering: NHS industri 14001
Certifiering: NHS Industri 9001
Utbildningsintyg: BAS P, U Intyg Totte Andersson
Auktorisationsintyg STOR